The college is seeking to add introductory courses to our curriculum in a variety of languages, with the desire to facilitate international learning.

Kozi hii imeundwa kusaidia wanafunzi wetu wa Kenya kupata maandiko kwa njia iliyoandaliwa na yenye maana.